Història

En el número 2 del carrer de Josep Melià, arran de l’inici del Carrer Major i a 50 metres del començament de la Via Verda, Artà-Manacor, s’ubica S’abeurador Rent a Bike, servei dedicat a l’arrendament de bicicletes, tant de muntanya com de passeig.

Per als aficionats al ciclisme de muntanya, les excursions per foravila són realment suggestives i emocionants; gaudir de l’insòlit i singular espectacle que ofereixen els serrals, turons i torrenteres, les fonts, albellons i reguerons, els viaranys empedregats, i l’ombriu de les garrigues, enquadrat tot dins el marc d’un silenci misteriós, suposa un alè de llibertat i d’aire fresc dins la monòtona rutina de cada dia.

Per altra banda, si se sent atret per conèixer i admirar els indrets turístics i històrics que trobam a la comarca de Llevant, li caldrà visitar la bellesa natural de Cala Agulla i Sa Mesquida, la quietud i la calma que envolta l’Ermita de Betlem, la cosmopolita Cala Millor i la selvàtica i virginal Cala Torta, totes aquestes emmarades dintre un ventall de 30 kilòmetres. Encara que és recomanable el recorregut per l’antiga via fèrria Manacor-Artà, avui en dia reconvertida en via verda.